Cụm công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên

 v  Quy mô: 30ha

v  Địa điểm: xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

v  Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, cây xanh, cấp-thoát nước, xử lý nước thải) để cho các nhà đầu tư có nhu cầu vào thuê đất đầu tư nhà xưởng nhà máy phù hợp với quy hoạch của cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

v  Tiến độ thực hiện: Đã có Giấy chứng nhận đầu tư, đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng.