Giới thiệu

Sứ mệnh – Tầm nhìn

SỨ MỆNH:

       Là đơn vị chủ lực phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

TẦM NHÌN:

        Trở thành một Tổng Công ty lớn mạnh và bền vững trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG: 

       NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TRIẾT LÝ KINH DOANH:

       HỢP TÁC ĐỂ XÁC LẬP GIÁ TRỊ MỚI