Thông báo thay đổi trụ sở làm việc và giao dịch

13/04/2015
- Căn cứ vào Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Tổng Công  ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên;
 - Căn cứ vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/4/2015 đăng ký thay đổi lần thứ 5;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch, nay Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn xin thông báo đến quý các Tổng Công ty, cơ quan hữu quan, quý khách hàng, các công ty con, công ty liên kết, nhà máy, trung tâm trực thuộc để thuận tiện trong việc giao dịch.
Thông tin trước khi thay đổi:
-Tên giao dịch: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên
-Địa chỉ: 347 Lê Đức Thọ , Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
-Mã số thuế: 0300 713 668
-Điện thoại:   08.3894 1072                                    Fax : 08. 3894 0947
-Email:cns@cns.com.vn                             Website: cns.com.vn
 
Thông tin sau khi thay đổi:
-Tên giao dịch: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên
-Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
-Mã số thuế: 0300 713 668
-Điện thoại:   08.38255 999                                    Fax :08.3825 5858
-Email:cns@cns.com.vn                             Website: cns.com.vn
 
Thời điểm bắt đầu giao dịch theo thay đổi mới kể từ ngày 10/4/2015
Mọi chức năng hoạt động và những thông tin liên quan khác của chúng tôi không thay đổi.
Trân trọng./.