Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017 - CNS

02/10/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng công bố báo cáo tài chínhhợp nhất quý II năm 2017.

Căn cứ báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU ĐVT Quý II năm 2017 Quý II năm 2016 So sánh
2017/2016
  Tốc độ tăng
Tổng doanh thu đ  1,775,459,720,310  2,033,978,154,343 87.29%   -12.71%
Tổng lợi nhuận kế toán đ 82,328,767,798 133,445,856,816 61.69%   -38.31%

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017.


Trân trọng./.