Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty

16/05/2018
Sáng ngày 15/5/2018, tại trụ sở UBND TP.HCM đã diễn ra Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thanh viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND-TC ngày 09/05/2018 của UBND TP.HCM ban hành về bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thanh viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thanh viên Tổng Công ty, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.


Ông Nguyễn Hoàng Anh (cầm hoa) nhận Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thanh viên Tổng Công ty. (Ảnh: Minh Thái)

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, đối tác.


Văn phòng Tổng Công ty.