Chuẩn bị nguồn lực triển khai đề án đô thị thông minh của TPHCM

17/07/2017
Ngày 4-7, UBND TPHCM có quyết định phê duyệt chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) TPHCM giai đoạn 2017 - 2020.
 

Cần những phương thức đào tạo tiên tiến hơn mới có nguồn nhân lực CNTT
 
Quyết định đề ra 5 chương trình cụ thể, gồm: chương trình nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực CNTT; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT trong quản lý nhà nước (đào tạo 200 người/năm, kinh phí 2 tỷ đồng/năm); chương trình đào tạo chuyên sâu CNTT (từ 50-70 người/năm, kinh phí 2 tỷ đồng/năm); chương trình hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp các doanh nghiệp CNTT - truyền thông (nhân sự các doanh nghiệp CNTT, vi mạch bán dẫn hoạt động trong Công viên phần mềm Quang Trung và thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, kinh phí 2 tỷ đồng/năm); Chương trình đào tạo lãnh đạo CNTT và lãnh đạo an toàn thông tin cho những lãnh đạo được giao nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp CNTT tại các đơn vị hành chính; lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT, với 30-50 người/năm cùng kinh phí là 1,5 tỷ đồng/năm.
 
Quyết định của UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi việc thực hiện đối với từng chương trình; phối hợp với các sở, ban ngành, quận huyện và đơn vị liên quan để tổng hợp báo cáo UBND TP, đồng thời có kịp thời đề xuất UBND TP xem xét, điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp với xu hướng phát triển của ngành CNTT, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phục vụ triển khai đề án đô thị thông minh của TPHCM.
 
 
Nguồn: sggp.org.vn