Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

26/04/2016

Ngày 21/4/2016, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh – Chánh Văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2016.

Tổng công ty xin trân trọng thông báo.