Công bố quyết định cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH

24/06/2016
Ngày 08 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 70/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016./.