Công bố quyết định cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH

25/03/2016
Ngày 23 tháng 02 năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 17/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho ông Vũ Đức Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016./.