Công bố Quyết định thành lập Phòng Nghiên cứu - Phát triển và Kinh doanh sản phẩm Công nghệ cao và Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

10/06/2016
Ngày 10/6/2016, Văn phòng Tổng Công ty tổ chức buổi họp Công bố Quyết định thành lập Phòng Nghiên cứu - Phát triển và Kinh doanh sản phẩm Công nghệ cao và Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của:
- Ông Nguyễn Hoành Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty.
- Ông Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Chính – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty.
- Ông Vũ Lê Tùng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty.
- Ông Nguyễn Hoàng Anh - UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Ông Huỳnh Tấn Tư – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Cùng các đồng chí Giám đốc, phó giám đốc các phòng ban chức năng và các Nhà máy trực thuộc Tổng Công ty.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ông Trần Hữu Trung – Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty đã thực hiện việc công bố các Quyết định:
1/ Quyết định số 407/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2016 về việc sáp nhập Phòng Nghiên cứu - Phát triển và Phòng Kinh tế - Đối ngoại thành Phòng Nghiên cứu - Phát triển và Kinh doanh sản phẩm Công nghệ cao.
2/ Quyết định số 186/QĐ-CNS ngày 01/6/2016 về việc điều động nhân sự Phòng Nghiên cứu - Phát triển và nhân sự Phòng Kinh tế - Đối ngoại về nhận nhiệm vụ tại Phòng Ngjiên cứu - Phát triển & Kinh doanh sản phẩm Công nghệ cao.
3/ Quyết định số 187/QĐ-CNS ngày 01/6/2016 về việc bổ nhiệm ông Hà Hoàng Huy - Phó Phòng Kinh tế - Đối ngoại giữ chức vụ Giám đốc Phòng Ngjiên cứu - Phát triển & Kinh doanh sản phẩm Công nghệ cao.
4/ Quyết định số 188/QĐ-CNS ngày 01/6/2016 về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Hoàn - Chuyên viên Phòng Nghiên cứu - Phát triển giữ chức vụ Phó Phòng Ngjiên cứu - Phát triển & Kinh doanh sản phẩm Công nghệ cao.
5/ Quyết định số 189/QĐ-CNS ngày 01/6/2016 về việc bổ nhiệm ông Thái Minh Huy - Chuyên viên Phòng Kinh tế - Đối ngoại giữ chức vụ Phó Phòng Ngjiên cứu - Phát triển & Kinh doanh sản phẩm Công nghệ cao.


Ông Nguyễn Hoành Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và ông Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao Quyết định và hoa cho các đ/c được bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý. (Ảnh: Trương Việt Tân)
 
Cũng trong buổi họp, ông Trần Hữu Trung – Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty đã thực hiện công bố Quyết định số 229/QĐ-CNS về việc điều động cán bộ quản lý là ông Võ Thành Quang - Giám đốc Phòng Nghiên cứu - Phát triển thôi giữ chức vụ để làm người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty và nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn.
 

Ông Nguyễn Hoành Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty 
trao Quyết định và hoa cho ông Võ Thành Quang. (Ảnh: Trương Việt Tân)

 
Tin bài và ảnh: Văn phòng Tổng Công ty