Công bố thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Quý 2 năm 2015

31/07/2015
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV Quý 2 năm 2015
Link tải tài liệu