Công Đoàn TCT tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ CĐCS năm 2015

07/08/2015

 Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2015 Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2015 nhằm triển khai kịp thời các văn bản pháp luật, các quy định của tổ chức Công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn tại các Công đoàn cơ sở để áp dụng thực tiễn tại cơ sở, mang lại hiệu quả hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Lớp tập huấn được thực hiện đến giữa tháng 8 năm 2015 với các chuyên đề: Công tác Nữ công, Công tác tổ chức; Công tác tài chính; Công tác Ủy ban kiểm tra; Công tác tuyên giáo; Công tác Chính sách Pháp luật.Đối tượng tập huấn: Dự kiến trên 400 lượt cán bộ công đoàn là tổ phó, tổ trưởng, Ban chấp hành CĐ bộ phận, Ban chấp hành, Ban Nữ công, Ủy ban kiểm tra CĐCS trực thuộc tham dự.