Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn lần 3 (2015-2020)

15/07/2015

(HCM CityWeb)– Sáng nay 15-7, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) đã tổ chức đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020 với sư tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 520 đảng viên của Tổng Công ty. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Phong (thứ 3 bên trái) cùng thảo luận trong giờ giải lao tại đại hội  
 

Báo cáo tại đại hội, Ông Nguyễn Hoành Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, cho biết trong nhiệm kỳ qua, Tổng Công ty đã tích cực tái cấu trúc bộ máy, xây dựng chiến lược kinh doanh, đồng thời đã đầu tư, phát triển các ngành điện tử-bán dẫn, công nghệ thông tin, ngành hóa chất-cao su, nhựa, ngành cơ khí chế tao máy, phù hợp với 6 chương trình đột phá của TP.

Tổng doanh thu toàn nhiệm kỳ đạt hơn 38.547 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.054.236 tỷ đồng, nộp ngân sách 15.689.043 tỷ đồng; đảm bảo công ăn việc làm cho 5.059 lao động với thu nhập bình quân tăng 24% so với đầu nhiệm kỳ.

Tổng Công ty thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư để chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất kinh doanh theo hướng nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh cho các dòng sản phẩm công nghệ cao của ngành công nghiệp hỗ trợ, đồng thời, tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp khác. Tổng Công ty cũng đang hoàn tất việc xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2013-2017 và chương trình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2015.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Tổng Công ty đã kết nạp 225 đảng viên mới, đạt 113% so với chỉ tiêu kết nạp 200 đảng viên trong nhiệm kỳ đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng công ty phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đối với các ngành từ 10% trở lên; lợi nhuận tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% trở lên, trình độ công nghệ sản xuất các ngành đạt mức tiên tiến của khu vực, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 5%/năm.

Về xây dựng Đảng, phấn đấu phát triển 200 đảng viên, các cơ sở đảng hàng năm đều phát triển được đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong đánh giá cao Tổng Công ty đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2 đề ra. Tổng Công ty đã thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động, tham gia tích cực và góp phần thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội của TP.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong đề nghị Tổng Công ty tiếp tục xây dựng và phát triển để trở thành doanh nghiệp mạnh, đa ngành nghề; đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh trong các ngành chủ lực, đảm bảo đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và khu vực, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của TP. Phó Bí thư cũng yêu cầu Tổng Công ty hoàn thành tốt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được TP phê duyệt; thường xuyên quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty thực sự trong sạch, vững mạnh; quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội…

 

Theo HCM CityWeb.