Đảng viên trẻ là đầu tàu sáng kiến

06/02/2017
Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn vừa tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.2017).
 
Tại lễ kỷ niệm, CNVC-LĐ tổng công ty đã được xem phim tư liệu về sự ra đời của Đảng, quá trình đấu tranh và thắng lợi của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
 

Anh Nguyễn Vũ Nhân, Nhà máy Cao su Bến Thành (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn), một đảng viên trẻ tiêu biểu
 
Dịp này, CĐ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tuyên dương 7 đảng viên trẻ tiêu biểu, đi đầu trong các hoạt động, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến làm lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, anh Huỳnh Văn Tú, thợ vận hành Nhà máy Thuốc lá Caraven A, có nhiều giải pháp sáng kiến trong công việc; anh Lý Thanh Hùng, Phó Phòng Chất lượng Nhà máy Cơ khí CNS, có giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu... CĐ tổng công ty cũng đã trao danh sách 33 đoàn viên ưu tú năm 2017 cho Đảng ủy tổng công ty xem xét, kết nạp.
 
 
Nguồn: nld.com.vn