Đầu năm 2019, TPHCM đưa vào vận hành một số Trung tâm của Đề án đô thị thông minh

28/11/2018

Chiều 28/11, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, qua 1 năm triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, đã đạt được một số kết quả nhất định.Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của Quận 1

Cụ thể, về triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, tháng 1/2019, kho dữ liệu dùng chung của TP giai đoạn 1 đi vào hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung (trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có của các sở, ngành TP); quý III/2019, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng kho dữ liệu dùng chung giai đoạn 2.

Về xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh, trong tháng I/2019, TP sẽ vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh giai đoạn 1 tại UBND TP (trên cơ sở tích hợp thông tin từ các hệ thống camera hiện có của Văn phòng UBND TP và các sở, ngành, các trung tâm; hệ thống liên thông tổng đài khẩn cấp 113 - 114 - 115 và hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị 1022 vào Trung tâm điều hành chung của UBND TP). Quý I/2019, tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Về xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TP, trong tháng 1/2019, công bố thành lập Phòng mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội của TP giai đoạn 1 tại Viện Nghiên cứu phát triển TP, phục vụ cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Quý I/2019, tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội.

Về thành lập Trung tâm An toàn thông tin của TP, tháng 12/2018, UBND TP phê duyệt Đề án thành lập Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm An toàn thông tin TP. Trên cơ sở đề án được phê duyệt, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn hoàn thành việc thành lập công ty trong Quý I/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông TP cũng thông tin thêm: Cuối tháng 12/2018, TP sẽ tổ chức sơ kết việc triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ trong quản lý, quản trị đơn vị tại các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Quý III/2019, TP sẽ phê duyệt Khung kiến trúc đô thị thông minh TP, tổ chức triển khai trong toàn TP.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP, việc xây dựng đô thị thông minh là một quá trình liên tục và mang tính chất mở đòi hỏi phải có sự chung tay của các nguồn lực xã hội. Do đó, TP mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, hiến kế từ người dân và doanh nghiệp về các giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai xây dựng thành công đô thị thông minh. Đề án sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn của TP, ý kiến góp ý của người dân và doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế phát triển đô thị thông minh trên thế giới.

Nguồn: Thành ủy TPHCM - Đình Lý