Di dời Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty

06/01/2015
Được sự chấp thuận của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng thông báo thay đổi trụ sở làm việc kể từ ngày 05/01/2015 như sau:

Tên: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV
Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
MST: 0300713668
Số điện thoại: 08.38.255.999
Fax: 08.38.255.858
Email: cns@cns.com.vn
Website: www.cns.com.vn