Hội thao cho anh chị em công nhân lao động

20/05/2014

Nhằm tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, đoàn kết trong công nhân lao động toàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng doanh nghiệp và toàn Tổng Công ty, Công Đoàn – Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV phối hợp tổ chức Hội thao CNLĐ năm 2014 vào ngày 18/5/2014 tại Cung văn hóa Lao động.

Hội thao đã thu hút gần 1.000 cán bộ công nhân viên tham gia với các nội dung như: bóng đá mini, quần vượt, cầu lông, bơi lội, cờ tướng, kéo co… Hội thao đem lại sân chơi lành mạnh cho cán bộ công nhân viên toàn Tổng Công ty, củng cố lòng tin của công nhân với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty.

Theo website Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh