Kết nạp Đoàn cho 34 Thanh niên tiên tiến

17/05/2014

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 34 bạn thanh niên tiên tiến đã hoàn thành lớp đoàn viên kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng.

Bên cạnh đó, nhằm phát triển lực lượng và tăng cường tổ chức Đoàn cho các đơn vị ngoài nhà nước trực thuộc Tổng Công ty, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hổ Chí Minh công bố quyết định thành lập Chi đoàn Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương và Công ty TNHH CNS Amura Precision. Đây là một trong những hành động của Đoàn Tổng Công ty để trau dồi tư tưởng chính trị cho các bạn đoàn viên thanh niên qua việc tổ chức tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Cảnh nhà Rồng, những nơi đã gắn liền với cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo website Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh