Đoàn Tổng Công ty tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên và ra quân hoạt động khởi động Tháng Thanh niên năm 2016

29/02/2016
Ngày 28/02/2016, tại Phòng họp lầu 11 Văn phòng Tổng Công ty, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2016 trong toàn Tổng Công ty.

Thành phần buổi lễ bao gồm các đ/c trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty, các đ/c Bí thư các cơ sở Đoản trực thuộc. Tại buổi lễ, các đ/c Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã cùng đăng ký các nội dung trọng tâm thực hiện tại cơ sở trong Tháng Thanh niên, đăng ký các công trình thanh niên hỗ trợ thực hiên các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh tại đơn vị và đăng ký các sáng kiến cải tiến kỹ thuật do các bạn đoàn viên thanh niên tại cơ sở tham gia thực hiện.

Qua buổi lễ, các nội dung hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty cũng đã được triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Sau đó, vào chiều ngày 28/02, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã tổ chức hoạt động ra quân khởi động Tháng Thanh niên cho các bạn đoàn viên Đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty, Đoàn Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A”, Chi đoàn Nhà máy Cơ khí CNS và Chi đoàn Công ty CP CNTM Hữu Nghị đến thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lai ngụ tại quận 8.


 
Ngoài ra, tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng Công ty cũng đã diễn ra nhiều hoạt động khởi động Tháng Thanh niên, tiêu biểu như Chi đoàn Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành ra quân thực hiện Công trình thanh niên "Tổng vệ sinh khu vực quanh nhà máy" với các phần việc Phát quang cây cỏ, bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, giúp mang lại vẻ mỹ quan, sạch đẹp cho khu vực xung quanh Nhà máy; Chi đoàn Nhà máy CNS Thạnh Phát tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" cho 6 bạn thanh niên tại đơn vị.
Tin bài và ảnh: Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty