Hội nghị Người lao động Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty năm 2016

04/07/2016
Được sự chỉ đạo và đồng ý của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ngày 29 tháng 6 năm 2016, Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty năm 2016.


Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trương Việt Tân)


 
Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của:
- Ông Nguyễn Bảo Cường – Phó Phòng Tiền công – Tiền lương Sở Lao động thương binh xã hội;
- Ông Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Chính – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty;
- Ông Vũ Lê Tùng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty;
- Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty;
- Ông Đỗ Văn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty;
- Bà Đặng Thị Hoàng Anh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty;
- Cùng các đ/c Ban Kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban và tập thể cán bộ công nhân viên Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty.

Hội nghị đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành gồm các đồng chí: Đ/c Vũ Lê Tùng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty; đ/c Trần Hữu Trung – Giám đốc nhân sự Tổng Công ty và đ/c Đặng Thị Hoàng Anh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo công khai tài chính; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Hội nghị cũng đã được nghe Ban thanh tra nhân dân báo cáo tình hình hoạt động năm 2015.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và góp ý và nghe trả lời từ Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty về Thỏa ước lao động tập thể; bầu tập thể đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2018.


Đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018. (Ảnh: Trương Việt Tân)

Kết quả, tập thể đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ bao gồm:
1/ Bà Đặng Thị Hoành Anh – Phó Phòng Tài chính – Kế toán Tổng Công ty.
2/ Bà Nguyễn Lê Trúc Hà – Giám đốc Phòng Pháp chế Tổng Công ty.
3/ Ông Đặng Lê Hùng – Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Tổng Công ty.
4/ Ông Nguyễn Văn Tân – Chuyên viên Phòng Nghiên cứu – Phát triển & Kinh doanh sản phẩm công nghệ cao Tổng Công ty.
5/ Bà Nguyễn Phương Ngọc Linh – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – Chất lượng Tổng Công ty.
6/ Bà Lê Đài Trang – Chuyên viên Phòng Đầu tư – Xây dựng cơ bản Tổng Công ty.
7/ Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm – Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu thuốc lá Tổng Công ty.
8/ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Phòng Vật tư – Xuất nhập khẩu Tổng Công ty.
9/ Ông Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc Phòng Bảo hộ lao động – Môi trường Tổng Công ty.
10/ Bà Nguyễn Thị Bích Ty – Chuyên viên Phòng Tổ chức – Lao động tiền lương Tổng Công ty.
11/ Ông Vũ Hoàng – Chuyên trách Đoàn Thanh niên Tổng Công ty.


Tập thể đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ. (Ảnh: Trương Việt Tân)

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2018 bao gồm:
1/ Ông Lê Trọng Ngân – Tổ trưởng Ban ISO Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Tổng Công ty.
2/ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Phòng Vật tư – Xuất nhập khẩu Tổng Công ty.
3/ Ông Trương Minh Tuấn – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – Chất lượng Tổng Công ty.


Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018. (Ảnh: Trương Việt Tân)
 
Cuối Hội nghị, ông Trần Hữu Trung – Giám đốc nhân sự Tổng Công ty đã đại diện cho Ban Lãnh đạo Tổng Công ty công bố Quyết định công nhận và định mức khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2015.
 Đại diện các tập thể nhận giấy khen Tập thể lao động tiên tiến năm 2015. (Ảnh: Trương Việt Tân) 
Tin bài và ảnh: Văn phòng Tổng Công ty