HỘI THI LÁI XE NÂNG CẤP TỔNG CÔNG TY NĂM 2015

18/07/2015

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TỔ CHỨC HỘI THI LÁI XE NÂNG CẤP TỔNG CÔNG TY NĂM 2015 NHẰM ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO LUYỆN TAY NGHỀ - THI THỢ GIỎI TRONG CNLĐ

     Ngày 19 tháng 7 năm 2015 Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn phối hợp Trung tâm Kiểm dịnh và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi tay nghề “Lái xe nâng” cấp Tổng Công ty nhằm đẩy mạnh phong trào ôn lý thuyết – luyện tay nghề - thi thợ giỏi trong công nhân lao động góp phần nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho CNLĐ trong Tổng Công ty, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và nhiệm vụ chuyên môn được giao.
     Hội thi có 2 phần: Thi lý thuyết và thi thực hành trên xe nâng.

Với 27 thí sinh dự thi. Ban tổ chức Hội thi đã trao giải thưởng đồng hạng nhất cho:

  1. Ông: Đoàn Văn Thêm - Nhà máy Thuốc lá Bến Thành  Craven “A”.
  2. Ông: Hứa Bồi La – Nhà máy Thuốc lá Bến Thành.