Hợp tác phát triển chính phủ điện tử và phần mềm nguồn mở

19/09/2016
Chiều 6/9/2016, Công viên phần mềm Quang Trung đã ký kết bản ghi nhớ với Công ty Linagora (Pháp) và Công ty Hanel DTT về hợp tác phát triển chính phủ điện tử và phần mềm nguồn mở cho TP.HCM tại UBND TP.HCM.

Theo bản ghi nhớ hợp tác được ký ngày 6/9/2016, công ty phần mềm Linagora và công ty Hanel DTT sẽ hỗ trợ khảo sát dịch vụ công hiện có của thành phố để hoàn chỉnh, nâng cao hiệu quả theo hướng công dân - doanh nghiệp - công chức điện tử.

Thỏa thuận hợp tác phát triển dịch vụ chính phủ điện tử trên nền tảng chính phủ điện tử nguồn mở (OEP). OEP cung cấp kiến trúc dữ liệu theo các quy định của Chính phủ Việt Nam trong từng lĩnh vực nghiệp vụ, với các ứng dụng như: dịch vụ công trực tuyến, hệ thống điều hành và quản lý thông tin trực tuyến, dữ liệu lớn của các đơn vị nhà nước trong quản lý dân cư, y tế, xây dựng, giao thông, văn hóa xã hội...

Ông Lâm Nguyễn Hải Long (ngồi ngoài cùng bên phải) - giám đốc QTSC đang ký kết hợp tác
với đại diện công ty Linagora và công ty Hanel DTT

Toàn cảnh buổi lễ ký kết Hợp tác phát triển chính phủ điện tử và phần mềm nguồn mở


Nguồn: Tin tức QTSC