Lập danh sách 175 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021

19/04/2016
Sáng nay, 17-4, UBMTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Có 41 đại biểu tham dự hội nghị (đạt 100%) biểu quyết nhất trí giới thiệu 175 người để UBMTTQ Việt Nam TPHCM bàn giao cho Ủy ban bầu cử TPHCM đưa vào danh sách chính thức bầu cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó có 75 nữ (đạt tỷ lệ 42,9%), trẻ (dưới 35 tuổi) có 23 người (đạt tỷ lệ 18,3%), 23 người ngoài Đảng (đạt tỷ lệ 13,1%), 4 người tự ứng cử (đạt tỷ lệ 2,3%), dân tộc có 9 người (đạt tỷ lệ 5,1%) và tôn giáo 11 người (đạt tỷ lệ 6,28%).


Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí lập danh sách 175 người ứng cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh: Hoài Nam)
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu biểu quyết nhất trí không đưa vào danh sách chính thức 12 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri đạt dưới 50%, 6 người được cơ quan chức năng cung cấp và cử tri phản ánh không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo UBMTTQ Việt Nam TPHCM, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất lập danh sách sơ bộ giới thiệu 203 người ứng cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 25 người tự ứng cử. Sau đó có 5 người gửi đơn xin rút khỏi danh sách. Tổng số người ứng cử còn lại là 198 người. Có 19/25 người tự ứng cử khai có nơi làm việc. Tuy nhiên, qua xác minh có 10/19 người không được nơi làm việc tổ chức hội nghị tín nhiệm của cử tri với lý do những người này thực tế không làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp.

Cũng theo UBMTTQ Việt Nam TPHCM, danh sách 175 người ứng cử được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu đều đạt các tiêu chuẩn đề ra đối với đại biểu HĐND TPHCM. Danh sách này sẽ được bàn giao cho Ủy ban bầu cử TPHCM phân bổ về 35 đơn vị bầu cử để cử tri thành phố bầu chọn 105 người xứng đáng nhất làm đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Nguồn: SGGPO