Ông Lê Mạnh Hà làm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

18/08/2015

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định phân công ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vừa ký Quyết định phân công ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, làm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT.

Theo Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng CNTT.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Trước đó, ngày 15-5-2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Lê Mạnh Hà sinh năm 1957, quê quán tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ông là Tiến sĩ viễn thông.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Lê Mạnh Hà đã từng giữ các chức vụ: Chuyên viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Ông Lê Mạnh Hà là phó chủ nhiệm thứ 7 của Văn phòng Chính phủ. Hiện ngoài Bộ trưởng-Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên, Văn phòng Chính phủ có 7 phó chủ nhiệm là các ông: Kiều Đình Thụ, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành và Lê Mạnh Hà.

Theo Người Lao Động