Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

27/04/2015
Căn cứ Quyết định số 130 và 131 và 132/QĐ-UBND-TC ngày 27/04/2015 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm cán bộ Kiểm soát viên phụ trách chung Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên,

Tổng Công ty trân trọng giới thiệu các đồng chí Kiểm soát viên:
1/  ông Phan Tấn Tuấn
2/  ông Trương Đức Mai
3/  ông Đào Công Năm
 

Lễ công bố Kiểm soát viên Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn


Trân trọng kính chào.