Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam

29/01/2015
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HHTL của Hiệp Hội Thuốc lá Việt Nam , Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng thông báo:
         - Ông Chu Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp Hội thuốc lá Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường trực Hiệp Hội Thuốc lá Việt Nam khóa VI (2013-2018).
         - Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2015.