Tân Thủ tướng nguyện hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

08/04/2016
Phát biểu sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu mình làm Thủ tướng Chính phủ.

“Tôi nguyện hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng  đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành Quốc hội, tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên Chính phủ nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nêu.


 
Tân Thủ tướng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, ủng hộ của Quốc hội, Chủ tịch nước, MTTQ và toàn thể nhân dân, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả tốt đẹp của Chính phủ tiền nhiệm, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của đồng bào và cử tri cả nước, ra sức khắc phục hạn chế yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và trong toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, văn minh, an toàn cho người dân”, tân Thủ tướng nhấn mạnh.


Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa Thủ tướng tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: LÃ ANH
 
Tân Thủ tướng cũng chân thành cảm ơn nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí Thủ tướng tiền nhiệm đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng hết sức vì đất nước, vì nhân dân. Tân Thủ tướng đã tặng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bó hoa tươi thắm, chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, toàn dân tộc.
 
Nguồn: SGGPO