Tặng các thiết bị vệ sinh môi trường cho trường Đoàn TT Yescenter

20/05/2013
Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn thực hiện Công trình thanh niên “xanh  - sạch – đẹp” tặng các thiết bị vệ sinh môi trường bằng nhựa (Công ty Cổ phần nhựa Sài Gòn sản xuất) cho trường Đoàn Lý Tự Trọng và Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên Tp Hồ Chí Minh.
Công trình mong muốn góp phần vận động đoàn viên, thanh niên thành phố thực hiện nếp sống văn minh tại nơi làm việc và nơi cư trú, hình thành thói quen tốt trong tầng lớp thanh niên. Được biết, tổng trị giá công trình trên là 40.000.000 đồng.
 
Theo website Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh