Tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC Cơ quan Văn phòng TCT Công nghiệp Sài Gòn năm 2016

03/06/2016
Ngày 25/6/2016, Phòng Bảo hộ lao động - Môi trường Tổng Công ty phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC quận 4 tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC, cứu hộ cứu nạn cho đội PCCC Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty.


Đội PCCC Cơ quan Văn phòng T ổng Công ty thực tập xịt bình khí CO2 chữa cháy (Ảnh: Trương Việt Tân).

Theo đó, đội PCCC Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty đã được hướng dẫn và huấn luyện thao tác sử dụng bình chữa cháy; thao tác rải vòng, lắp lăng sử dụng họng nước chữa cháy và nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn, các cách nâng, cõng người bị nạn thoát khỏi nơi nguy hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra...

Cũng trong chiều ngày hôm đó, toàn thể CB-CNV Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty cũng đã được Phòng Cảnh sát PC&CC quận 4 tuyên truyền về kiến thức PCCC và kỹ năng thoát hiểm thoát nạn. Đây là một nội dung định kỳ hàng năm mà Phòng Bảo hộ lao động - Môi trường Tổng Công ty phối hợp với các lực lượng Cảnh sát PC&CC tại địa bàn Thành phố tổ chức tuyên truyền cho toàn thể CB-CNV tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên Tổng Công ty.


Đ/c Trương Tấn Thiện - Phòng Cảnh sát PC&CC quận 4 phổ biến cho tập thể CB-CNV Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty
các kiến thức 
PCCC và kỹ năng thoát hiểm thoát nạn (Ảnh: Trương Việt Tân).
 


Tin bài và ảnh: Văn phòng Tổng Công ty