Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS) tại Công ty CP Du lịch Sài Gòn Đông Hà (SADOHA)

14/11/2017
Căn cứ Công văn số 1169/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân TP.HCM ngày 09/03/2017 về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đông Hà  và Nghị quyết số 123/CNS-HĐTV ngày 13/11/2017 của Hội đồng thành viên về việc thoái quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đông Hà, Tổng Công ty xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:
 
1.     Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MTV (CNS)
        Địa chỉ: 58 - 60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM
        Điện thoại: (84-28) 38 255 999                        Fax: (84-28) 38 263 666

2.     Tên tổ chức có quyền mua cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SÀI GÒN ĐÔNG HÀ
        Địa chỉ: 01 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
        Điện thoại: (053) 3577 888               Fax: (053) 3577 889

3.     Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Kinh doanh khách sạn)

4.     Vốn điều lệ : 185.507.200.000 đồng (tương đương 18.550.720 cổ phần)
        Trong đó: Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.440.000 cổ phiếu

5.     Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đông Hà do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ.

6.     Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC (SJCS)
        Địa chỉ: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

7.     Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

8.     Quyền mua cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:
        Loại quyền mua cổ phần chào bán: Quyền mua cổ phần phổ thông.    
        Giá khởi điểm: 30 đồng/quyền mua.                                             
        Tổng số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 1.440.000 quyền mua, tương ứng số lượng cổ phần được mua là 598.400 cổ phần với giá phát hành 10.000 đồng / cổ phần
9.     Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC (SJCS)
        Địa chỉ: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

10.   Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 14/11/2017 đến 16h00 ngày 01/12/2017 tại SJCS.

11.   Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 01/12/2017 tại SJCS.

12.   Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 04/12/2017

13.   Địa điểm tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

14.   Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 11/12/2017 tại SJCS.

15.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 15/12/2017.

(Nhà đầu tư tham giá đấu giá có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.cns.com.vnwww.hsx.vnwww.sjcs.com.vn)

Danh sách các file đính kèm:
01. CTCP Du lich Sai Gon Dong Ha - Ban CBTT
02. CTCP Du lich Sai Gon Dong Ha - CV 1169 - UBND - KT 
03. CTCP Du lich Sai Gon Dong Ha - Dieu le  
04. CTCP Du lich Sai Gon Dong Ha- Giay DKKD
05. Nghi quyet cua HDTV Tong Cong ty Cong nghiep Sai Gon
06. CTCP Du lich Sai Gon Dong Ha - Quy che dau gia  
07. Phieudangkydaugia  
08. CTCP Du lich Sai Gon Dong Ha - BCTC nam 2015  
09. CTCP Du lich Sai Gon Dong Ha - BCTC nam 2016  
10. CTCP Du lich Sai Gon Dong Ha - BCTC Quy 1 2017