THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC

31/07/2020
THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC
V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin TPHCM
 
Kính gửi: Quý Đối tác
 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV xin thông báo về việc mời gọi hợp tác góp vốn thành lập công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin TPHCM như sau:
 
-  Ngày 23/11/2017, UBND TP.HCM công bố đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, trong đó xác định 4 trụ cột chính sẽ trở thành bộ khung định hướng cho tất cả các hạ tầng và ứng dụng gồm: (1) Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; (2) Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội; (3) Trung tâm điều hành thông minh và (4) Trung tâm an toàn thông tin.

-  Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (CNS) được UBND TPHCM giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án thành lập công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin TPHCM, chủ trì thành lập công ty cổ phần, đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác với các cổ đông, tham gia góp vốn và nắm giữ 55% cổ phần.

-  Trên cơ sở đó, CNS kính gửi lời mời hợp tác đến Quý Đối tác là các Tổ chức, Doanh nghiệp 100% vốn trong nước quan tâm và mong muốn hợp tác cùng chúng tôi trong hoạt động xây dựng và vận hành Trung tâm an toàn thông tin TPHCM.

-  Các cổ đông tham gia góp vốn phải có năng lực về tài chính cộng với ít nhất một trong các năng lực như: (i) Có năng lực và nhân lực về chuyên môn An toàn thông tin; (ii) Có khả năng thu hút hợp tác nghiên cứu về khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế; (iii) Có nhu cầu về ứng dụng dịch vụ An toàn thông tin hoặc có năng lực mở rộng thị phần kinh doanh của công ty bên ngoài khối các cơ quan doanh nghiệp nhà nước. Tiêu chí lựa chọn đối tác cụ thể như sau:

1.   Tiêu chí lựa chọn đối tác:

  +  Là tổ chức, doanh nghiệp trong nước.

  +  Có năng lực kinh nghiệm, thời gian hoạt động tối thiểu 05 năm, đội ngũ nhân sự mạnh, chức năng ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, cung cấp dịch vụ internet, không cạnh tranh với lĩnh vực hoạt động của công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin TPHCM.

  +  Tình hình tài chính: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đã được kiểm toán bởi một trong các công ty kiểm toán có uy tín đang hoạt động tại Việt Nam và được Bộ Tài Chính công nhận) có lãi trong 03 năm 2017, 2018, 2019 và không có nợ quá hạn, lỗ lũy kế.

  +  Chứng minh có đủ nguồn tài chính để góp vốn theo tỉ lệ cam kết.

  +  Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với công ty cổ phần; hỗ trợ công ty cổ phần về vốn, nhân lực, công nghệ, thị trường.

  +  Không chuyển nhượng số cổ phần đã góp trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo luật doanh nghiệp.

2.   Phương thức góp vốn

  +  Góp vốn bằng tiền Đồng Việt Nam;
 
3.   Tiến độ góp vốn:

  +  Góp đủ số cổ phần theo tỉ lệ cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

4.   Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

  +  Theo quy định tại Chương V Luật doanh nghiệp 2014.

Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, CNS rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý Đối tác.

Rất mong Quý Đối tác quan tâm xem xét và sắp xếp 01 buổi làm việc để CNS có thể gặp gỡ, trao đổi chi tiết hơn về Đề án cũng như xác nhận nhu cầu hợp tác.

Thời hạn tiếp nhận thông tin liên hệ của các Đối tác quan tâm là đến hết ngày 07/8/2020.

Thông tin vui lòng liên hệ: Ông Lê Văn Hoàn, Phó phòng Nghiên cứu – Phát triển và Kinh doanh Sản phẩm Công nghệ cao, Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, Điện thoại: 0933984455, Email: hoanlv@cns.com.vn

Trân trọng.