Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

27/04/2016
Văn phòng Tổng Công ty thông báo đến các đối tác và toàn thể CB-CNV về việc nghỉ Lễ  và treo cờ Tổ quốc Ngày Giải phóng miền Nam, Thống Nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2016 như sau: