Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của CTCP Chế tạo máy SINCO

23/06/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chế tạo máy SINCO
 • Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Chế tạo máy SINCO
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên
 • Giới thiệu về doanh nghiệp: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Chuẩn bị mặt bằng; Sản xuất hàng may sẵn;...
 • Vốn điều lệ: 60.497.690.000 đồng
 • Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 132.000 cổ phần
 • Lần đấu giá: 1
 • Thời gian đấu giá: 07/07/2017
 • Giá khởi điểm: 15.842 đồng
 • Số mức giá: 1
 • Bước khối lượng: 100
 • Bước giá: 1
 • Khối lượng tối thiểu: 100
 • Khối lượng tối đa: 132.000
 
Tài liệu liên quan:
1.    Bản công bố thông tin
2.    Đơn đăng ký
3.    Nghị quyết và công văn chấp thuận
4.    Thông báo bán đấu giá
5.    Báo cáo thoái vốn
6.    Báo cáo tài chính năm 2015
7.    Công văn 3893 của Ủy ban Chứng khoán

Link tải tài liệu: