Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao

27/10/2017
Căn cứ Công văn số 7001/UBCK-QLCB ngày 19/10/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.   Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MTV
2.   Địa chỉ trụ sở chính: 58 - 60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
3.   Số điện thoại: (84.28) 38 255 999                          -  Fax: (84.28) 38 263 666
4.   Cổ phiếu chào bán:  
-       Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Công Nghệ Cao
-       Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
-       Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
-       Số lượng đăng ký chào bán 100.000 (Một trăm nghìn) cổ phần
5.   Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng
6.   Mục đích chào bán: Nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn –TNHH MTV (CNS) quản lý nhằm nâng cao tính tự chủ cho Công ty, đồng thời giúp CNS có điều kiện để tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm khác theo yêu cầu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.
7.   Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8.   Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần
9.   Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 27/10/2017 đến trước 16h00 ngày 23/11/2017
(Chi tiết tại Quy chế đấu giá)
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
-       Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền cọc: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
-       Địa điểm công bố thông tin: +      Website Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.cns.com.vn
+      Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
11. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
-       Thời gian nộp phiếu tham dự: +      Nộp trực tiếp: Trước 9h30 ngày 27/11/2017;
+      Gửi bằng đường bưu điện: CTCP Chứng khoán Rồng Việt nhận được trước 16h00 ngày 24/11/2017.
-       Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 27/11/2017 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
-       Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/11/2017 đến trước 16h00 ngày 06/12/2017
-       Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần (bao gồm các mẫu biểu đấu giá) tại website: www.vdsc.com.vnwww.cns.com.vn.
 
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!
 
Tài liệu đính kèm:
1.     Thông báo bán đấu giá;
2.     Công văn của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
3.     Quy chế bán đấu giá (kèm Mẫu biểu đấu giá);
4.     Bản công bố thông tin thoái vốn;
5.     Nghị quyết Hội đồng thành viên CNS về việc bán cổ phần IDS;
6.     Sổ chứng nhận cổ đông của IDS;
7.     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CNS;
8.     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của IDS;
9.     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của IDS;
10.   Điều lệ tổ chức và hoạt động của CNS;
11.   Điều lệ tổ chức và hoạt động của IDS.