Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Thương mại Bến Thành

28/07/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến thành
 • Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành thuốc lá; Kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong nước...
 • Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đ
 • Mục đích chào bán: Tái cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp ngoài ngành hoặc các doanh nghiệp mà Tổng Công ty không cần nắm giữ cổ phần
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cô phần của CNS tại CNS-TRADING do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành
 • Tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC
 • Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.450.000 cổ phần (chiếm 29% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 • Lần đấu giá: 1
 • Thời gian đấu giá: 25/08/2017
 • Giá khởi điểm: 11.017 đồng
 • Số mức giá: 1
 • Bước khối lượng: 100
 • Bước giá: 1
 • Khối lượng tối thiểu: 100
 • Khối lượng tối đa: 1.450.000