Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của CTCP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn (SAGEL)

25/01/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn (SAGEL).
 • Mã CK: 5409
 • Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn
 • Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên
 • Giới thiệu về doanh nghiệp: Sửa chữa, bảo trì, cung cấp và kinh doanh các mặt hàng điện, điện tử; Thi công xây dựng các công trình công ngiệp và dân dụng,...
 • Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
 • Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 765.000 cổ phần
 • Lần đấu giá: 1
 • Thời gian đấu giá: 03/03/2017
 • Giá khởi điểm: 27.280 đồng
 • Số mức giá: 1
 • Bước khối lượng: 100
 • Bước giá: 10
 • Khối lượng tối thiểu: 100
 • Khối lượng tối đa: 765.000
 • Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 735.000
 • Ngày phát hành: 03/03/2017
 
Tài liệu liên quan:
1.    Bản công bố thông tin
2.    BCTC 2014
3.    BCTC 2015
4.    BCTC 6 tháng 2016
5.    Công văn 145 của UBCKNN
6.    Điều lệ SAGEL
7.    Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
8.    Nghị quyết 480
9.    Nghị quyết 4845
10.  Thông báo bán đấu giá của Sở
11.  Quy chế đấu giá
12.  Đơn đăng ký
13.  Thông báo chào mời đại lý
14.  Báo cáo thoái vốn
15.  Thông báo bán đấu giá của CNS

Link tải tài liệu: