Mở rộng quy mô kinh doanh, tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TPHCM

15/07/2015

Ngày 15/7, Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS) đã tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham dự của 160 đại biểu chính thức đại diện cho 520 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.


Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với đại biểu tại đại hội.

Theo Báo cáo chính trị tại đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, cùng với việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng Công ty, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc, trong công tác lãnh đạo điều hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã đề ra nhiều giải pháp tích cực để tập thể CB.CNVC của Tổng công ty vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu đều đạt kết quả. Cơ cấu ngành sản xuất kinh doanh đã chuyển dịch đúng hướng, đưa tỷ trọng ngày càng tăng các nhóm ngành công nghiệp theo 6 chương trình đột phá của TP.

Trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Tổng công ty không ngừng được nâng lên, đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh bình quân trong 5 năm đạt 77,73%; trong nhiệm kỳ kết nạp được 225 đảng viên, đạt 113% chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ mới, đại hội đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu thực hiện: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đối với các ngành từ 10% trở lên (trừ ngành sản xuất thuốc lá); lợi nhuận tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% trở lên; thu nhập bình quân của mỗi lao động tăng 5%/năm; phấn đấu kết nạp 200 đảng viên mới; 75% cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng và phát triển Tổng công ty là doanh nghiệp mạnh, đa ngành nghề của TP và cả nước. Xác định rõ các sản phẩm lợi thế, đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh trong các ngành chủ lực, đảm bảo đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và khu vực, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP. Hoàn thành tốt đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ Tổng Công ty. Thường xuyên quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng tại các công ty cổ phần vốn nhà nước không chi phối; chú trọng phát triển đảng viên mới trong công nhân trực tiếp sản xuất. Tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống cán bộ, CNVC-LĐ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoành Hoa tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

(Theo website Thành Ủy TPHCM)