Ông Chu Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty - Ứng cử viên đại biểu HĐND cấp Thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021

16/05/2016
Ông CHU TIẾN DŨNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đơn vị bầu cử số 18: Quận Bình Thạnh​​ (Phường 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28)​.


Ông Chu Tiến Dũng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 

Tôi tên Chu Tiến Dũng, hiện là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên. Là một Tổng Công ty lớn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh được Chính phủ xếp hạng đặc biệt (với số vốn điều lệ là 2.608 tỷ, doanh thu năm 2015 đạt 8.476 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2.763 tỷ đồng, lợi nhuận năm đạt 386 tỷ đồng). Tổng Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung vào 4 ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố là: chế biến lương thực thực phẩm, cơ khí chế tạo máy, điện tử, công nghệ thông tin và cao su, nhựa kỹ thuật cao. 

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi xin trình bày Chương trình hành động của mình như sau:

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cử tri để tham gia đề xuất góp ý đưa ra các quyết sách của Hội đồng nhân dân Thành phố sao cho thiết thực, phù hợp với ý nguyện của cư tri. Tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực, đặc biệt là giám sát thực hiện những vấn đề nóng hiện nay như quản lý quy hoạch, đất đai tài nguyên, môi trường, vấn đề an sinh xã hội, quản lý nợ công đảm bảo minh bạch công khai, hiệu quả đây là những vấn đề đồng bào và cử tri quan tâm.

- Từ thực tiễn tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp bản thân, tôi tích cực nghiên cứu tham gia đề xuất với Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành các chính sách thiết thực để thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện đất nước và Thành phố tham gia hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực về quốc tế. Tổng Công ty tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế Thành phố theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố. Đồng thời Tổng Công ty sẽ dành một phần kết quả sản xuất kinh doanh để đóng góp xây dựng các công trình đem lại lợi ích thiết thực cho người dân về an sinh xã hội như: đưa công nghệ sản xuất thi công cọc cừ bản nhựa uPVC phục vụ chương trình chống ngập, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, chăm lo cho các cháu học sinh nghèo hiếu học tại địa phương,…

Kính chúc quý bà con, cô, bác cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ các bà con, cô bác cử tri. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động ông Chu Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám Đốc Tổng Công ty - Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 - thuộc đơn vị bầu cử số 18: Quận Bình Thạnh (Phường 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28)