Tổng Công ty CN SG: Ra mắt Chi đoàn CT TNHH MTV CNS Thạnh Phát

27/03/2013
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 82 Năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đã tổ chức buổi lễ ra mắt Chi đoàn Công ty TNHH MTV CNS Thạnh Phát trực thuộc Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.
Theo đó, chương trình hoạt động của chi Đoàn trong nhiệm kỳ là gắn với công tác chuyên môn tại đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, phát động phong trào sống, học tập, lao động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện về bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường kiến thức về chuyên môn và khoa học công nghệ, sẵn sàng trở thành những người chủ tương lai của đất nước. Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Vân giữ nhiệm vụ Bí thư chi Đoàn.
 
Theo website Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh