Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty

04/09/2014

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty như sau:

  1. Bổ nhiệm Ông Chu Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty theo quyết định số 207/QĐ-UBND-TC ngày 21/07/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

  2. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Tấn Tư – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty theo quyết định số 70/CNS-HĐTV ngày 23/07/2014 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.