Tổng Công ty CN SG tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Văn thư - Lưu trữ

21/10/2013

Thực hiện quyết định số 5131/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lưu trữ, ngày 18/10/2013 vừa qua, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Lưu trữ 2013 cho CB-CNV phòng ban cơ quan văn phòng, Nhà máy và Trung tâm trực thuôc Tổng Công ty.


Các đội góp mặt tại hội thi

Hội thi được diễn ra sôi động trước sự tham gia nhiệt tình của mười đội thi thông qua 3 phần thi: Kiến thức, Vận động và Thuyết trình.

Đi sâu vào thực tiễn, cuộc thi không chỉ giúp các đội tham gia thấu hiểu Luật lưu trữ mà còn nâng cao tinh thần đồng đội của từng thành viên.

Dẫu rằng, kết thúc hội thi, có đội về nhất, có đội về sau, nhưng điều quan trọng nhất là tất cả họ đều chiến thắng những thách đố của hội thi đề ra. Với những gì họ đã vượt qua tại hội thi sẽ tạo cơ sở vững chắc trong việc áp dụng công tác lưu trữ văn thư tại đơn vị.


Đội đạt giải nhất của hội thi