Lễ tổng kết năm 2015, triển khai mục tiêu nhiệm vụ năm 2016

02/02/2016
Ngày 01/02/2016, tại Hội trường, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) đã tổ chức Lễ tổng kết năm 2015, triển khai mục tiêu nhiệm vụ năm 2016.

Tại buổi lễ, ông Vũ Lê Tùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã đọc báo cáo tổng kết năm 2015 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2016. Trong năm qua, Tổng Công ty đã hoàn thành xuất sắc các hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng Công ty cũng đã phát huy được vai trò và sức mạnh của mình, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty. Trên những thắng lợi đó, Tổng Công ty cũng đã đề ra những mục tiêu nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

 
Lễ tổng kết năm 2015, triển khai mục tiêu nhiệm vụ năm 2016
Toàn cảnh Lễ tổng kết năm 2015, triển khai mục tiêu nhiệm vụ năm 2016
(Ảnh: Trương Việt Tân)

 
Buổi lễ cũng đã được nghe ông Lê Tấn Dương – Giám đốc phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng Công ty và ông Hà Hoàng Huy – Phó trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại Tổng Công ty phát biểu báo cáo tham luận liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và giải pháp hoạt động sắp tới của Tổng Công ty.

Tại buổi lễ, ông Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã đánh giá cao các thành quả đạt được của Tổng Công ty trong năm 2015, đồng thời khẳng định kết quả này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của toàn cán bộ - công nhân viên, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng ban chức năng và các Nhà máy, các Đơn vị trực thuộc đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm. Ông Chu Tiến Dũng cũng mong muốn trong năm 2016, Tổng Công ty cần đảm bảo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, tập trung mọi nguồn lực để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016.
 
Sau buổi lễ, nhằm ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2015, Tổng Công ty đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân và và tập thể có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại giá trị cao cho Tổng Công ty, và khen thưởng các tập thể đã hoàn thành xuất sắc vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng như có những đóng góp đặc biệt cho Tổng Công ty trong năm 2015.

Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết:(Tin bài và ảnh: Văn phòng Tổng Công ty)