Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tổ chức tập huấn sơ cấp cứu

30/06/2017
Ngày 29 tháng 6 năm 2017, phòng Bảo hộ Lao động – Môi trường Tổng Công ty đã tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu dành cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty.

 
Đây là chương trình hàng năm của Tổng Công ty nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu tại đơn vị cùng với các lớp tập huấn khác về an toàn vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, nhằm nâng cao khả năng ứng biến xử lý tại chỗ khi có sự cố xảy ra tại Tổng Công ty.
 
Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong vòng 2 buổi, trong đó buổi 2 sẽ dành cho lực lượng tại các nhà máy trực thuộc, riêng tại Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven "A" sẽ được tổ chức tại nhà máy vào cuối tháng 7.


Tin bài và ảnh: Văn phòng Tổng Công ty