Tổng Cty CN SG: Thành lập Chi đoàn Cty CP Đầu tư TM Bến Thành

18/05/2013
Ngày 15/5/2013, Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên cho 8 bạn thanh niên tiên tiến của Công ty CP Đầu tư Thương mại Bến Thành và thành lập Chi đoàn Cty CP Đầu tư Thương mại Bến Thành.
Theo đó, chương trình hoạt động của chi Đoàn trong nhiệm kỳ này là gắn với công tác chuyên môn tại đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, phát động phong trào sống, học tập, lao động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện về bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức theo gương Bác, tăng cường kiến thức về chuyên môn và khoa học công nghệ. Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thế Anh giữ nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn Cty CP Đầu tư Thương mại Bến Thành.
 
Theo website Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh