TPHCM hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

19/02/2016
Chiều 17-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về số lượng, cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đến dự có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố; Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh.
Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM cho rằng hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực các cấp.
 
Ông Năng cho biết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại TP đang được thực hiện khẩn trương, trong đó MTTQ có quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, hiệp thương giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, đặc biệt là tiêu biểu về uy tín, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, trung thành với Tổ quốc.
 
Tiếp đó, hội nghị đã nghe bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP đọc thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với đơn vị TPHCM; ông Vũ Thanh Lưu, Phó chủ tịch UBMTTQ TP trình bày dự kiến của Ban Thường trực UBMTTQ TP về phân bổ cụ thể về số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV để các đại biểu tham dự hội nghị có ý kiến thảo luận.
 
Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV tại TPHCM được bầu là 30 đại biểu.Trong lần hiệp thương thứ nhất, UBMTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu 46 người ứng cử đại biểu Quốc hội; Trung ương giới thiệu 14 đại biểu.
 
Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đề nghị cần chú ý tăng số lượng người ứng cử là nữ, trẻ (dưới 40 tuổi), người ngoài Đảng; tăng thêm số lượng đại biểu cho các doanh nghiệp tư nhân.

(Nguồn: HCM CityWeb)