TPHCM hoàn thành tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở: Cách làm đúng, chất lượng tăng

11/05/2015
Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, đến nay, TPHCM đã hoàn thành tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Các đại hội đều chung một không khí dân chủ, đoàn kết, phát huy được trí tuệ tập thể trong xác định mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ 2015 - 2020,

Đại hội điểm tại Đảng bộ Công ty Cao su Thống Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chất lượng được nâng lên
Đánh giá của Thành ủy cho thấy, kết quả đại hội ở 105 đảng bộ cơ sở đã khẳng định chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư là đúng đắn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong tình hình mới. Thông qua việc chuẩn bị và tiến hành đại hội cho thấy công tác đánh giá cán bộ khá sát thực tiễn, giải quyết tốt các vấn đề nội bộ, đảm bảo dân chủ bầu cử trong Đảng; hầu hết nhân sự cấp ủy mới đúng theo dự kiến; trình độ năng lực, chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên.
Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Tiến Sĩ, đại hội điểm của 105 đảng bộ cơ sở đã được tổ chức theo đúng Điều lệ Đảng, bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Các cấp ủy quán triệt, thống nhất cao với chủ trương của Bộ Chính trị và của Thành ủy về thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp trong thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hầu hết cán bộ, đảng viên nơi đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đều nhận thức rõ trách nhiệm, thể hiện đầy đủ quyền của đảng viên trong thực hiện chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.
Đặc biệt, những điểm mới của Quy chế bầu cử trong Đảng đã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên nên sau đại hội điểm và đại hội đại trà không có đơn, thư khiếu nại, kiến nghị. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở trước và trong đại hội được cấp ủy đương nhiệm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, bảo đảm công khai, dân chủ. Tại đại hội, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến rất xác đáng, tập trung bàn phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới và báo cáo chính trị của cấp trên.
Còn 6/28 phường, xã chưa có cấp ủy dưới 30 tuổi
Tuy nhiên, theo đánh giá của Thành ủy TPHCM, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức đại hội điểm vẫn còn những tồn tại. Đó là tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 30 tuổi trong ban chấp hành ở 28 phường, xã chỉ chiếm 6,55% (38 đồng chí). Cán bộ nữ trong ban thường vụ có 35 đồng chí (22%), trong đó có 2 phường, xã không có cán bộ nữ.
Cùng với đó là báo cáo chính trị ở một số đơn vị chưa sâu sắc, thiếu tính định hướng, không đề ra giải pháp sửa chữa khuyết điểm; công tác điều hành của đoàn chủ tịch một số nơi còn lúng túng. Một số cấp ủy cấp trên cơ sở chưa sâu sát, không nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; việc phê duyệt và chỉ đạo phương án nhân sự đại hội còn chủ quan. Công tác tuyên truyền về đại hội, phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số đảng bộ chưa được quan tâm đúng mức. Cá biệt, xuất hiện tư tưởng cục bộ địa phương, chưa thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, cán bộ chủ chốt không trúng cử…
Một số quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở chỉ đạo công tác nhân sự chưa nhuyễn, gần đến ngày đại hội có nơi còn thực hiện công tác điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ hoặc chưa quyết liệt chỉ đạo rà soát, bổ sung số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy làm cho công tác nhân sự gặp nhiều khó khăn, phải đề xuất thôi thực hiện thí điểm. Ngoài ra, còn 6/28 phường, xã không có cấp ủy trẻ dưới 30 tuổi theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy.
Từ thực tiễn 105 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm, Ban Tổ chức Thành ủy TP đã đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo mở rộng thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng để qua đó đánh giá thật đầy đủ, rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn, giúp cho Trung ương hoàn thiện việc thực hiện thí điểm chủ trương trước khi triển khai diện rộng.

(Nguồn: Hồng Hiệp - Báo Sài Gòn Giải phóng)