TPHCM: Thông qua danh sách 36 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

19/04/2016
Chiều 16-4, UBMTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.


Biểu quyết thông qua danh sách 36 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Hoài Nam
 

Theo báo cáo của UBMTTQ Việt Nam TPHCM, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất lập danh sách sơ bộ giới thiệu 90 người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 42 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 48 người tự ứng cử. Sau đó có 8 người tự ứng cử gửi đơn xin rút khỏi danh sách. Số người còn lại được tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú là 82 người, trong đó có 40 người tự ứng cử.
 

Kết quả các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú có 52/82 người có số phiếu tín nhiệm trên 50%; số người có số phiếu tín nhiệm dưới 50% là 30/82 người. 
      
Sau khi thảo luận nội dung báo cáo của UBMTTQ Việt Nam TPHCM, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự không đưa vào danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với 30 người có tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% và 8 người có vụ việc và ý kiến phản ánh không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; thống nhất lập danh sách gồm 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó có 2 người tự ứng cử là ông Lâm Thiếu Quân, Tổng Giám đốc Công ty Tiên Phong và bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Túc, huyện Bình Chánh.
     
Trong số 36 người được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 5 người ngoài Đảng (đạt 13,9%), nữ 15 người (đạt 41,7%), dân tộc thiểu số 3 người (đạt 8,3%), tôn giáo 2 người (đạt 5,6%) và trẻ (dưới 40 tuổi) là 6 người (đạt 16,7%). Tỷ lệ trên đều vượt so với chỉ tiêu phân bổ của Hội đồng Bầu cử quốc gia quy định đối với TPHCM.

 


Nguồn: SGGPO