Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

06/10/2016
Ngày 05/10/2016, Văn phòng Tổng Công ty tổ chức buổi họp công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của:
-  Ông Nguyễn Hoành Hoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty.
-  Ông Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
-  Ông Vũ Lê Tùng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty.
-  Ông Huỳnh Tấn Tư – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
-  Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
-  Cùng các ông bà là Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên; Giám đốc, phó giám đốc các phòng ban chức năng và các Nhà máy trực thuộc Tổng Công ty.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ông Trần Hữu Trung – Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty đã thực hiện việc công bố các Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty.

Danh sách các cá nhân nhận quyết định cán bộ quản lý ngày 05/10/2016:

1/ Ông Nguyễn Đức Vượng – Nguyên cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV được điều động về Tổng Công ty và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tổng Công ty.

2/ Ông Lê Viết Ba – Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán Tổng Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng Tài chính – Kế toán Tổng Công ty.

3/ Bà Nguyễn Thị Hải – Chuyên viên Văn phòng Tổng Công ty được bổ nhiệm giữ chức Phó phòng Tổ chức – Lao động tiền lương Tổng Công ty.


Ông Nguyễn Hoành Hoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty
và ông Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty
trao Quyết định và hoa cho các ông bà được bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý
(Ảnh: Trương Việt Tân)
 

Tin bài và ảnh: Văn phòng Tổng Công ty