Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

22/12/2016
Ngày 20/12/2016, Văn phòng Tổng Công ty tổ chức buổi họp công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của:
-  Ông Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
-  Ông Vũ Lê Tùng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty.
-  Ông Huỳnh Tấn Tư – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
-  Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
-  Ông Lê Tấn Dương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
-  Cùng các ông bà là Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc các đơn vị thành viên; Giám đốc, phó giám đốc các phòng ban chức năng và các Nhà máy trực thuộc Tổng Công ty.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ông Trần Hữu Trung – Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty đã thực hiện việc công bố Quyết định số 459/QĐ-CNS ngày 1/12/2016 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Tổng Công ty cho ông Đặng Quốc Trung - Phó Phòng Đầu tư - Xây dựng cơ bản Tổng Công ty.


Đ/c Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao Quyết định 
và hoa cho ông Đặng Quốc Trung (Ảnh: Trương Việt Tân)

 
Tin bài và ảnh: Văn phòng Tổng Công ty