Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

27/04/2016
Ngày 27/4/2016, Văn phòng Tổng Công ty tổ chức buổi họp triển khai Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Phòng Bảo hộ lao động - Môi trường Tổng Công ty cho ông Ngô Quốc Hùng – Chuyên viên Phòng Bảo hộ lao động - Môi trường Tổng Công ty.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của:
-  Ông Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
-  Ông Nguyễn Ngọc Chính – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty.
-  Ông Vũ Lê Tùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
-  Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Tổng Công ty.
-  Cùng các đồng chí Giám đốc, phó giám đốc các phòng ban chức năng và các Nhà máy trực thuộc Tổng Công ty.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ông Trần Hữu Trung – Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty đã thực hiện việc công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Phòng Bảo hộ lao động - Môi trường Tổng Công ty cho ông Ngô Quốc Hùng - Chuyên viên Phòng Bảo hộ lao động - Môi trường Tổng Công ty. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.


Đ/c Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao Quyết định 
và hoa cho ông Ngô Quốc Hùng (Ảnh: Trương Việt Tân).
 

Tin bài và ảnh: Văn phòng Tổng Công ty